دی ۱۶, ۱۴۰۰
دیوار پیش ساخته کردستان

دیوار پیش ساخته بتنی سمنان

دیوار پیش ساخته بتنی سمنان دیوار پیش ساخته بتنی سمنان به جرات می توان گفت که دیوار پیش ساخته بتنی سابقه ای به طول یک قرن دارد. […]