درباره سایت دال بتنی

فروش سنگدال بتنی در تهران – کرج شهرکرد یاسوج اصفهان ۰۹۱۸۳۶۲۱۱۷۴

سنگ دال پیش ساخته موجود: دال ۳ متری در ۶۰ سانت و  ۱٫۵ متر در ۶۰ سانت با ۱۵ سانت قطر

توجه: سنگ دال ها تولید شده و سفارش جدید نداریم

این سنگ دالها فقط در شهر کرد موجودی  داریم و در صورت خرید تعداد بالا جابه جایی به صرفه است.

دال بتن | قیمت دال بتن | ابعاد دال بتن شهرکرد اصفهان