بهمن ۷, ۱۴۰۰
تیر جه بتنی اصفهان

تیرچه بتنی اصفهان

تیرچه بتنی اصفهان تیرچه بتنی اصفهان در عصر امروز که دوره ی ساختمان ‌های بلند و مدرن می باشد، با پیشرفت علم و توسعه صنعتی جوامع […]