بهمن ۷, ۱۴۰۰
تیر جه بتنی اصفهان

تیرچه بتنی تبریز

تیرچه بتنی تبریز تیرچه بتنی تبریز در عصر امروز که دوره ی ساختمان ‌های بلند و مدرن می باشد، با پیشرفت علم و توسعه صنعتی جوامع […]