بهمن ۶, ۱۴۰۰
تیر جه بتنی اصفهان

تیرچه بتنی

تیرچه بتنی تیرچه بتنی در عصر امروز که دوره ی ساختمان ‌های بلند و مدرن می باشد، با پیشرفت علم و توسعه صنعتی جوامع از گذشته […]