بهمن ۷, ۱۴۰۰
تیرچه بتنی کرمان

تیر جه بتنی ارومیه

تیر جه بتنی ارومیه تیر جه بتنی ارومیه در عصر امروز که دوره ی ساختمان ‌های بلند و مدرن می باشد، با پیشرفت علم و توسعه […]