فروردین ۱۴, ۱۳۹۸
سنگ دال پیش ساخته تهران

سنگدال پیش ساخته تهران

سنگ دال پیش ساخته موجود: دال ۳ متری در ۶۰ سانت و  ۱٫۵ متر در ۶۰ سانت توجه: سنگ دال ها تولید شده و سفارش جدید […]