اسفند ۵, ۱۳۹۷
دال بتنی پیش ساخته

دال بتنی

سنگ دال پیش ساخته موجود: دال ۳ متری در ۶۰ سانت و  ۱٫۵ متر در ۶۰ سانت توجه: سنگ دال ها تولید شده و سفارش جدید […]
اسفند ۱۵, ۱۳۹۶
دال بتنی ترافیکی سنگین

دال بتن ترافیک سنگین(میلگرد دار)

سنگ دال پیش ساخته موجود: دال ۳ متری در ۶۰ سانت و  ۱٫۵ متر در ۶۰ سانت توجه: سنگ دال ها تولید شده و سفارش جدید […]