بهمن ۱۸, ۱۳۹۶
دال بتنی ترافیکی سنگین

دال بتنی ترافیک سنگین اراک استان مرکزی

سنگ دال پیش ساخته موجود: دال ۳ متری در ۶۰ سانت و  ۱٫۵ متر در ۶۰ سانت توجه: سنگ دال ها تولید شده و سفارش جدید […]