فروردین ۳۱, ۱۳۹۸
دال بتنی ترافیکی دراستان مرکزی

دال بتنی ترافیکی در تهران- سنگ دال

سنگ دال پیش ساخته موجود: دال ۳ متری در ۶۰ سانت و  ۱٫۵ متر در ۶۰ سانت توجه: سنگ دال ها تولید شده و سفارش جدید […]