دی ۱۳, ۱۴۰۰
دال بتنی کرج

دال بتنی کرج

دال بتنی کرج دال بتنی کرج دال بتنی نوعی سقف است که به صورت یکپارچه از مصالحی مانند بتن و فولاد ساخته می شود. از این دال […]
دی ۱۲, ۱۴۰۰
دال بتنی

دال بتنی _ ایلام

دال بتنی _ ایلام دال بتنی _ ایلام دال بتنی نوعی سقف است که به صورت یکپارچه از مصالحی مانند بتن و فولاد ساخته می شود. از […]