دی ۱۵, ۱۴۰۰
دیوار بتنی پیش ساخته شیراز

دیوار بتنی پیش ساخته بوشهر

دیوار بتنی پیش ساخته بوشهر دیوار بتنی پیش ساخته بوشهر به جرات می توان گفت که دیوار پیش ساخته بتنی سابقه ای به طول یک قرن دارد. این […]