دی ۲۱, ۱۴۰۰
دیوار بتنی پیش ساخته شیراز

دیوار پیش ساخته بتنی ارومیه

دیوار پیش ساخته بتنی ارومیه دیوار پیش ساخته بتنی ارومیه به جرات می توان گفت که دیوار پیش ساخته بتنی سابقه ای به طول یک قرن دارد. این […]