دی ۱۸, ۱۴۰۰
دیوار بتنی پیش ساخته زنجان

دیوار پیش ساخته بتنی تبریز

دیوار پیش ساخته بتنی تبریز دیوار پیش ساخته بتنی تبریز به جرات می توان گفت که دیوار پیش ساخته بتنی سابقه ای به طول یک قرن دارد. این […]