دی ۲۳, ۱۴۰۰
دیوار بتنی پیش ساخته شیراز

دیوار پیش ساخته بتنی شیراز

دیوار پیش ساخته بتنی شیراز دیوار پیش ساخته بتنی شیراز به جرات می توان گفت که دیوار پیش ساخته بتنی سابقه ای به طول یک قرن دارد. این […]