دی ۱۳, ۱۴۰۰
دیوار پیش ساخته بتنی زنجان

دیوار پیش ساخته بتنی مرکزی

دیوار پیش ساخته بتنی مرکزی دیوار پیش ساخته بتنی مرکزی به جرات می توان گفت که دیوار پیش ساخته بتنی سابقه ای به طول یک قرن دارد. […]