دی ۲۱, ۱۴۰۰
دیوار پیش ساخته بتنی ارومیه

دیوار پیش ساخته بتنی هرمزگان

دیوار پیش ساخته بتنی هرمزگان دیوار پیش ساخته بتنی هرمزگان به جرات می توان گفت که دیوار پیش ساخته بتنی سابقه ای به طول یک قرن دارد. این […]