دی ۱۶, ۱۴۰۰
دیوار پیش ساخته کردستان

دیوار پیش ساخته بتنی همدان

دیوار پیش ساخته بتنی همدان دیوار پیش ساخته بتنی همدان به جرات می توان گفت که دیوار پیش ساخته بتنی سابقه ای به طول یک قرن دارد. […]