دی ۲۰, ۱۴۰۰
دیوار پیش ساخته بتنی گرگان

دیوار پیش ساخته بتنی گرگان

دیوار پیش ساخته بتنی گرگان دیوار پیش ساخته بتنی گرگان به جرات می توان گفت که دیوار پیش ساخته بتنی سابقه ای به طول یک قرن دارد. این […]