دی ۲۸, ۱۴۰۰
سقف پیش ساخته بتنی زاهدان

سقف پیش ساخته بتنی

سقف پیش ساخته بتنی سقف پیش ساخته بتنی سقف یکی از المان‌های اصلی و حائز اهمیت در ساختمان است که از نفوذ عوامل طبیعی همچون ریزش برف […]