فروردین ۱۴, ۱۳۹۸
سنگدال پیش ساخته اراک

سنگدال پیش ساخته اراک – دال بتنی

سنگ دال پیش ساخته موجود: دال ۳ متری در ۶۰ سانت و  ۱٫۵ متر در ۶۰ سانت توجه: سنگ دال ها تولید شده و سفارش جدید […]