فروردین ۱۰, ۱۳۹۸

قیمت دال بتنی خراسان جنوبی

سنگ دال پیش ساخته موجود: دال ۳ متری در ۶۰ سانت و  ۱٫۵ متر در ۶۰ سانت توجه: سنگ دال ها تولید شده و سفارش جدید […]