فروردین ۱۰, ۱۳۹۸
دال بتنی پیش ساخته

قیمت دال بتنی کرمانشاه- سنگ دال

سنگ دال پیش ساخته موجود: دال ۳ متری در ۶۰ سانت و  ۱٫۵ متر در ۶۰ سانت توجه: سنگ دال ها تولید شده و سفارش جدید […]